-CREATIVE BOX-

-CREATIVE BOX-

Coaching som utvecklar stöttande tankar

Något som är viktigt för att nå det man önskar är stöttande och peppande tankesätt. Det som avgör dina tankar och tankesätt är vilken grund av övertygelser du har fått med dig genom livet. Dina övertygelser är som ditt eget filter som du ser världen genom och styr hur du ser på möjligheter och sätter därmed ribban för hur du ser på dina egna möjligheter.

Creative BOX fokuserar på att utveckla dina övertygelser och tankemönster så att de passar ditt framtida jag – steg för steg utvecklar du de övertygelser du behöver ha för att vara personen som uppnår det du önskar.

Tankarna påverkar hur du tar dig i mål

Vi påverkas av hur våra tankar och tankemönster ser ut – vår inre dialog styr (omedvetet eller medvetet) våra känslor och hur vi agerar. Vi ärver och kopierar de grundläggande övertygelser vi har om oss själva och omvärlden och vi dras till det som motsvarar våra övertygelser. Våra övertygelser utvärderas ständigt och bekräftas eller ändras genom de upplevelser vi har, på så sätt är det vi är med om en reflektion av våra övertygelser.

Dina övertygelser (dina ”sanningar” och föreställningar om hur världen är) styr dina tankemönster och tankar och avgör hur ditt liv är. När du utvecklar dina övertygelser och tankemönster först gör det stor skillnad när du ska nå dina mål i livet – dina övertygelser skapar dina tankar och känslor vilket avgör vad du gör (eller inte gör). Genom att steg för steg utveckla hur du tänker ändrar du successivt dina tankemönster och du ser du tydligt förändringen i ditt beteende mer och mer.

Mer info här ->

HÖST-CHALLENGE: ”Tankespåret”

HÖST-CHALLENGE: Ta första stegen mot det du vill skapa i ditt liv genom att utmana tankar och välja ditt fokus med nya tankemönster. Genom att utveckla ditt inre blir du successivt personen som uppnår det du vill – ditt yttre speglar ditt inre. 

Du får din egen coaching-sida – varje vecka får du en ny “challenge” som du går igenom under veckan som kommer – du får film med instruktioner och coaching via chat – allt samlat på coaching via mobil och dator.

Utmaningen pågår under 4 veckor med start 2/10 -> ta chansen nu att skapa den förändring du önskar med hjälp av de tankar som hjälper dig dit!

Läs här för mer information ->

Allt innehåll på webbsidan samt material tillhör Cecilia Andrén/Creative BOX Coaching. Vi reserverar alla rättigheter till innehållet på webbplatsen, inklusive upphovsrätt till texter och programkod samt rätt till varumärken. Alla länkar till vår webbplats ska ske till vår förstasida.

All personinformation som tillhandahålls vid kontakt med Cecilia Andrén/Creative BOX Coaching kommer att behandlas konfidentiellt och enl. GPRS.