EVENTS

Tillsammans kan vi göra skillnad

Vi påverkas av andras övertygelser och de generella övertygelserna i samhället – tillsammans blir vi starka när vi ser igenom de övertygelser och tankar som håller oss tillbaka och kan tillsammans välja andra övertygelser som stöttar!

Aktuella events:

Webinar ”Din tillvaro är som dina övertygelser”

Hur kan du genom att reflektera över hur din yttre verklighet ser ut bli medveten om hur din ”inre tillvaro” ser ut? Hur skulle du kunna använda det sambandet till din fördel?

Webinarets syfte: Bli medveten om hur tankar och tankemönster påverkar dig och din tillvaro och hur du medvetet kan göra en ändring av dina övertygelser från begränsande till supportande.

Övertygelser är som ditt eget filter, det du tror på och det som påverkar hur du ser och tolkar omvärlden. Om vi växer upp med begränsande övertygelser dvs. vi har lärt oss att tro att det finns brist och begränsningar påverkar det vår syn på vilka möjligheter det finns generellt och våra egna möjligheter. 

Tron på brist och begränsningar leder till att vi tror att det är svårt att lyckas, att det är få som lyckas och att vi lever på varandras bekostnad vilket i sin tur skapar jämförelse och konkurrens vilket gör att man känner tvivel och otillräcklighet. Det här får konsekvenser på många sätt – det finns idag en miljardindustri som bygger på att människor i grunden har det här begränsande tankesättet och många ger upp sina drömmar p.g.a. detta.

För att ändra vår tillvaro kan vi ändra våra tankemönster. Första steget mot att komma ur och ändra tankemönster är att bli medveten om vilka övertygelser vi har och hur dessa återspeglas till oss i livet. Kanske ser vi upprepande mönster tills vi en dag är redo att byta ut de övertygelser som spelat ut sin betydelse i våra liv.

I det här webinaret föreläser jag om hur tankarna styr din tillvaro och vikten av att välja tankar som stöder det du vill uppnå. Jag berättar om hur en ändring i hur du ser på tillvaron och dina övertygelser kan vara det som också gör att tillvaron förändras.

Anmäl dig här ->

Vid anmälan får du en länk till webinaret via Zoom – länken skickas till dig senast dagen före – det blir en workshop-del i slutet med möjlighet att medvetet jobba med ditt tänkande, det kommer även finnas tid för frågor!

Välkommen!